ผู้บริหาร

นายณัฐวุฒิ รุ่งรัตนไชย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้บริหาร
รองผู้อำนวนการโรงเรียน 
ภาพกิจกรรม
การตรวจขั้นที่ 5 ผู้กำกับลูกเสือเพื่อรับวูดแบดจ์ 2 ท่อน
เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2554 โรงเรียนบ้านแม่นะเป็นสถานที่ตรวจขั้นที่ 5 ผู้กำกับลูกเสือจากสถานศึกษาต่างๆเพื่อรับวูดแบดจ์ 2 ท่อนโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากกองลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำชี้แจงก่อนการรับการตรวจขั้นที่ 5
ประธานในพิธีเดินสวนสนาม
รอสอบการเดินสวนสนาม
เคารพประธานในพิธีสวนสนาม
เตรียมสอบสวนสนาม
กองลูกเสือรอสวนสนาม
ผู้บังคับขบวนสวนสนามรายงาน
ประธานตรวจพลสวนสนาม
สอบ พิธีสวนสนาม
สอบ การใช้ไม้ถือของผกก.ในพิธีเดินสวนสนาม
ประธานในพิธีให้โอวาท
ปรับขบวนสวนสนาม
แปรขบวนเตรียมสวนสนาม
ดุริยางค์ ร.ร.แม่นะนำขบวนสวนสนาม
เคลื่อนขบวนสวนสนาม
เดินสวนสนาม
เดินสวนสนามผ่านประะานในพิธี
กองลูกเสือเดินสวนสนามผ่านประธานในพิธี
สอบ ขั้นตอนพิธีเปิดประชุมกองที่ 1 นายหมู่ตรวจ
ผู้ทรงฯ สอบ พีธีการเดินสวนสนาม
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2554,15:03   อ่าน 2211 ครั้ง

 
โรงเรียนบ้านแม่นะ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  50170  โทร.053-046791