สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตรา สพฐ.                                            หมายถึง   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                         โรงเรียนจะทำตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ                                                                          การศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                         

ตรา ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน              หมายถึง  โรงเรียนดีใ  บ้าน  ให้โอกาสเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส                                                             ทางการ ศึกษา

ดอกอินทนิล                                        หมายถึง ดอกไม้ประจำโรงเรียน เป็นดอกไม้ที่แสดงถึงความ

                                                         ผูกพันกับโรงเรียน ดอกอินทนิลมีลักษณะสีสวยสดเหมือนความรัก

                                                          ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน


สีประจำโรงเรียน
สีเหลือง                     เป็นสีที่แสดงถึงความมั่งคั่ง มั่งคั่ง อบอุ่น เป็นมิตร สร้างสรรค์ หรือนักคิดค้น
สีม่วง                             ความเป็นสิริมงคล ความสงบเยือกเย็นมีความลึกซึ้ง มีความอ่อนโยน
 
ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกอินทนิล