อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตลักษณ์โรงเรียนบ้านแม่นะ
    "วินัยพร้อม น้อมรับวัฒนธรรมท้องถิ่น"
 
 
เอกลักษณ์โรงเรียนบ้านแม่นะ
      " นาฏศิลป์ดี  เล่นดนตรีได้ "