ปฐมวัย

นางฐิติพร อรุณสวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวรุ่งจิตรา กัญญาเกิดกุล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2