วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.2
ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง หน้าตาและส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Flash CS3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 497.49 KB
ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง รูปแบบและเครื่องมือในการวาดภาพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 374.16 KB
ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง การตกแต่งสี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 430.73 KB
ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง การสร้างฉากในโปรแกรม Adobe Flash CS3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 269.32 KB
ตัวละคร1
ตัวละคร2
ตัวละคร3
ตัวละคร4
ใบความรู้ที่ 5 เรื่อง การสร้างตัวละครในโปรแกรม Adobe Flash CS3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 603.47 KB
ใบความรู้ที่ 6 เรื่อง การสร้างตัวละครแบบ Frame by Frame
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 405.83 KB
ใบความรู้ที่ 7 เรื่อง การสร้างแอนิเมชั่นแบบ Tween
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 407.45 KB
ใบความรู้ที่ 8 เรื่อง การสร้างแอนิเมชั่นแบบ Motion Guide
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 216.89 KB
ใบความรู้ที่ 9 เรื่อง การสร้างตัวอักษรแอนิเมชั่น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 451.26 KB
ใบความรู้ที่ 10 เรื่อง การแปลงออบเจ็คเป็นซิมโบล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 214.84 KB
ใบความรู้ที่ 11 เรื่อง การใส่เสียงประกอบแอนิเมชั่น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 270.59 KB
ใบความรู้ที่ 12 เรื่อง การสร้างฉากเคลื่อนที่แบบ Motion Tween
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 214.88 KB
ใบความรู้ที่ 13 เรื่อง การเปลี่ยนฉากแบบ Transition
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 608.44 KB
ใบความรู้ที่ 14 เรื่อง การใช้ Mask ในการทำแอนิเมชั่น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 776.44 KB
ใบความรู้ที่ 15 เรื่อง การสร้างภาพชัดตื้นและชัดลึก ด้วยฟิลเตอร์ Blur
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 906.43 KB
ใบความรู้ที่ 16 เรื่อง การเอกซ์พอร์ตงานแอนิเมชั่น (Export)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 513.95 KB
motion guild