วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.3
ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซด์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 506.67 KB
ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 748.7 KB
ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนการสร้างเว็บไซด์ และการสร้าง Site
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 824.58 KB
ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง การสร้างตารางและการปรับแต่งตาราง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 525.74 KB
ใบความรู้ที่ 5 เรื่อง การตกแต่งตารางในหน้าเว็บเพจ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 516.66 KB
ใบความรู้ที่ 6 เรื่อง การสร้างข้อความและใส่ลูกเล่นข้อความบนเว็บเพจ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 886.36 KB
ใบความรู้ที่ 7 เรื่อง การแทรกรูปภาพและการจัดการรูปภาพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1 MB
ใบความรู้ที่ 8 เรื่อง การเปลี่ยนพื้นหลังเว็บเพจและการใส่กรอบให้รูปภาพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.34 MB
ใบความรู้ที่ 9 เรื่อง การตกแต่งเว็บเพจด้วยแบนเนอร์ (Banner) และฟุตเตอร์ (Footer)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 482.8 KB
ใบความรู้ที่ 10 เรื่อง การสร้างปุ่มในโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 481.54 KB
ใบความรู้ที่ 12 เรื่อง การเพิ่มลูกเล่นในหน้าเว็บเพจ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 932.61 KB
ใบความรู้ที่ 11 เรื่อง การแทรกมัลติมีเดียในเว็บไซด์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 580.42 KB
ใบความรู้ที่ 13 เรื่อง การสร้างลิงค์จากข้อความ, รูปภาพ และลิงค์ไปยังเว็บไซด์อื่น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 650.96 KB
ใบความรู้ที่ 14 เรื่อง การสร้างช่องค้นหาข้อมูลจาก Google และการยกเลิกลิงค์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 574.67 KB
ใบความรู้ที่ 15 เรื่อง การตกแต่งเว็บไซด์ด้วยเทมเพลต (Template)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ใบความรู้ที่ 16 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขเทมเพลต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 619.04 KB