วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2
ใบความรู้1.1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.12 KB
ใบความรู้ 1.2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 193.36 KB
ใบความรู้ 1.3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 264.52 KB
ใบความรู้1.4